Kdo, když ne my, Kdy, když ne teď – nyní může mít opět světový přesah.

Publikoval SBH v

Dnes společně zaneseme na úřad vlády otevřený dopis adresovaný premiérovi ČR s výzvou k odpovědnému zvážení dění v Hongkongu, podniknutí kroků vedoucích k odsouzení reakce ze strany Čínské lidové republiky a k prosazování stejných hodnot, za které bojovali naši předchůdci a o které právě teď bojují občané Hongkongu.

Vzpomínat nestačí.

Vyjma iniciátorů dopisu se k této iniciativě připojila Studentská komora Rady vysokých škol, zástupci studentů z celkem 16 studentských komor akademických senátů, iniciativy Svobodný listopad a Youth, Speak Up!, organizace jako Česká středoškolská unie, Národní parlament dětí a mládeže, Knihovna Václava Havla, Alumni scientiae Bohemicae nebo Post Bellum/Paměť národa a spolek Klub mladých politologů. 

Pokud sdílíte na situaci stejný názor, můžete se svým podpisem taktéž k myšlence tohoto sdělení připojit na stránce Otevřený dopis.

 

 

Kategorie: SBH