Otevřený dopis

Kdo, když ne my, Kdy, když ne teď – nyní může mít opět světový přesah.   

Otevřený dopis premiérovi ČR

 

Úřad vlády České republiky                                                 

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

 

K rukám Ing. Andreje Babiše

Předsedy vlády České republiky

                                                                                                          V Praze 21.11.2019

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás v souvislosti s aktuální situací v Hongkongu a v návaznosti na uplynulé výročí 17. listopadu. Pečlivě jsme si vyslechli Váš projev při příležitosti oslav státního svátku 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, jakožto mementa událostí roků 1939 a 1989. V rámci svého projevu jste se s úctou vyjadřoval k hrdinství lidí, kteří se i v těžkých dobách nebáli vyjádřit svůj názor, vzepřeli se útlaku a byli ochotni dát všanc své osobní zájmy a sny pro vyšší princip. Díky statečnosti a angažovanosti těchto lidí můžeme dnes naplno užívat svobody a demokracie, kterážto není samozřejmostí, ale výsadou, o kterou lze velice rychle a snadno přijít.

Pouze den po těchto oslavách však došlo na opačné straně světa k naprostému a opakovanému potlačení všech výše zmíněných atributů svobody a demokracie, když byli studenti hongkongských vysokých škol včetně přítomné reportérky České televize napadeni a rozehnáni pořádkovými silami režimu. Tato situace nastala jako následek prodemokratického hnutí, které se v Hongkongu vzedmulo během tohoto léta a jehož členové, zejména studenti vysokých škol, jsou systematicky režimem pronásledováni, perzekuováni a někteří jsou pro své názory vězněni. Situace si vyžádala stovky zraněných jen během posledních několika dnů.

Pevně věříme, že odkaz 17. listopadu není pouze příležitostí ke vzpomínání, ale zejména příležitostí k vystoupení na obranu hodnot, které představuje. Navíc v souvislosti s výročím Mezinárodního dne studentstva se domníváme, že hlas na podporu hongkongských studentů z České republiky, ze země původu svátku Mezinárodního dne studentů, by měl na mezinárodním poli zaznít. Stejně jako zazněl z Londýna v roce 1941.

Vážený pane premiére, tímto dopisem si Vás dovolujeme vyzvat k odpovědnému zvážení celé situace, podniknutí kroků vedoucích k odsouzení reakce ze strany Čínské lidové republiky a k prosazování stejných hodnot, za které bojovali naši předchůdci a o které právě teď usilují obyvatelé Hongkongu.

 

Elektronická verze spolu s podpisy původních signatářů ke stažení.

 

K této výzvě můžete připojit i Váš podpis:

864 podpisy

*Je nutné vyplnit: Celé jméno, platný email a město. Pokud si nepřejete některý z údajů uvést, prosím vložte do příslušného pole libovolný jiný znak či pomlčku/mezeru. Pokud následně nedorazí verifikační email tak prosím zkontrolujte, zda jste správně vyplnili vaši elektronickou adresu.

 

Podpisový list najdete na stránce signatářů.