Zásady ochrany osobních údajů

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  Správcem a zpracovatelem osobních údajů jsou iniciátoři otevřeného dopisu (OD). Kontakt je možný přes email info@svobodabezhranic.cz. 
 2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Iniciativa zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, místo bydliště, povolání, e-mail a IP adresa.
 3. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O AKTIVITÁCH
  Kromě osobních údajů uvedených v bodu II. nejsou žádné další údaje monitorovány.
 4. ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem následné komunikace mezi iniciátory OD a subjektem osobních údajů. Předmětem komunikace bude především avšak nejen informování o postupu a výstupech podaného OD. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu max 10 let. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám.
 5. ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Pokud subjekt osobních údajů udělí souhlas se zveřejněním údajů bude na webových stránkách www.svobodabezhranic.cz  zveřejněno jeho jméno, příjmení, město bydliště a povolání. Subjekt osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Za tímto účelem se může obrátit emailem na info@svobodabezhranic.cz
 6. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
 7. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací na info@svobodabezhranic.cz